Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS) przedstawiło nowy projekt zmian w Kodeksie Pracy, który ma na celu ujednolicenie zasad ustalania stażu pracy. Konsultacje publiczne mają na celu określenie nowych reguł, które bezpośrednio wpłyną na dostęp do przywilejów pracowniczych. Proponowane zmiany mają wprowadzić jednolite zasady, niezależnie od formy prawnej i organizacyjnej poprzedniego zatrudnienia.

Obecny system

Obecnie staż pracy wpływa nie tylko na uprawnienia pracownicze, takie jak urlop, ale także na dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia. Dotychczasowy system był krytykowany za niesprawiedliwość, gdyż nie uwzględniał jednakowo doświadczenia zdobytego w różnych formach zatrudnienia.

Planowane zmiany

MRPiPS planuje zintegrować różne formy zatrudnienia, takie jak umowy o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło, w jedną kategorię stażu pracy. Celem jest zapewnienie równej dostępności do stanowisk wymagających doświadczenia, niezależnie od formy wcześniejszego zatrudnienia. Zmiany te mają na celu promowanie sprawiedliwości i równości na rynku pracy.

Reakcje na zmiany

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy jest obecnie poddawany konsultacjom publicznym, a reakcje są mieszane. Wielu pracowników i pracodawców uważa, że zmiany mogą przyczynić się do większej sprawiedliwości na rynku pracy. Jednak pojawiają się również obawy, że może to zmniejszyć motywację do pracy na pełnym etacie, jeśli staż pracy będzie liczony jednakowo niezależnie od formy zatrudnienia.

Podsumowanie

Planowana nowelizacja Kodeksu Pracy ma szansę zrewolucjonizować postrzeganie stażu pracy i dostęp do stanowisk wymagających doświadczenia. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po zakończeniu konsultacji publicznych, które mogą wpłynąć na finalny kształt przepisów.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!