Rząd Grecji podjął decyzję o wprowadzeniu możliwości sześciodniowego tygodnia pracy w niektórych sektorach, co spotkało się z falą krytyki. W ramach nowych regulacji, pracownicy mogą pracować do 48 godzin tygodniowo, a dodatkowe godziny będą wynagradzane o 40% wyżej. Polityka ta została określona jako "środek wyjątkowy".

Koniec 5-dniowego tygodnia pracy?

Minister Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego w Grecji, Niki Kerameus, w rozmowie z CNBC podkreśla, że nowe przepisy nie zmieniają obecnego pięciodniowego tygodnia pracy. „Nowe przepisy nie wpływają w żaden sposób na ustalone prawem greckim pięciodniowe/40-godzinne tygodnie pracy, ani nie wprowadzają nowego sześciodniowego tygodnia pracy” - zaznacza minister. Dodatkowe dni pracy są możliwe „w ograniczonych okolicznościach” i „jako środek wyjątkowy”, szczególnie w sektorach działających 24/7 z rotacyjnymi zmianami. Do sektorów objętych nową polityką należą rolnictwo, handel detaliczny oraz niektóre branże usługowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw z sektora żywnościowego i turystycznego.

Czeka nas rewolucja w godzinach pracy?

Decyzja Grecji o wprowadzeniu sześciodniowego tygodnia pracy ma na celu zwiększenie produktywności w obliczu kryzysu związanego z brakiem pracowników i spadkiem liczby ludności. Pomimo dobrowolnego charakteru tej polityki, wywołała ona kontrowersje i tysiące pracowników wyraziło swój sprzeciw podczas strajków we wrześniu. Związki zawodowe obawiają się, że może to prowadzić do nadmiernego obciążenia pracowników i niesprawiedliwego wynagradzania.

Podsumowanie

Nowe przepisy spotkały się z krytyką, jednak według ministra Niki Kerameus dodatkowy dzień pracy ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach zwiększonego obciążenia pracy. Nowa polityka pozwala pracownikom legalnie zgłosić dodatkowy czas pracy, co ma prowadzić do sprawiedliwego wynagradzania. Choć sześciodniowe tygodnie pracy są rzadkością w Europie, Unia Europejska również posiada wytyczne, według których pracownicy nie powinni pracować więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!