Wzrost znaczenia w opiece zdrowia

Sztuczna inteligencja (AI) zyskuje na znaczeniu w obszarze opieki zdrowia psychicznego, pomagając specjalistom w wyjątkowo nasyconym tej dziedziny sektorze zdrowia. AI pomaga sugerować terapie poprzez aplikacje mobilne i analizować sesje terapeutyczne, co może prowadzić do bardziej spersonalizowanej opieki. Niemniej jednak, zastosowanie tej technologii niesie za sobą ważne dylematy etyczne i związane z prywatnością, które należy rozważyć.

AI jako narzędzie wsparcia dla specjalistów zdrowia psychicznego

Dr Christopher Romig, dyrektor ds. Innowacji w klinice zdrowia psychicznego Stella, widzi duży potencjał w AI, zwłaszcza w początkowej diagnostyce, spersonalizowanych planach leczenia i monitoringu postępów pacjentów. Dzięki firmie takiej jak Click Therapeutics, która rozwija oprogramowanie AI dla medycznych terapii i interwencji, pacjenci mogą otrzymywać pomoc za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Algorytm firmy zbiera i analizuje dane pacjentów, aby dostosować strategie leczenia do indywidualnych potrzeb.

AI pomaga udoskonalić usługi komercyjne

Inną technologiczną innowacją, która zrewolucjonizowała opiekę zdrowia psychicznego, jest platforma AI Lyssn. Umożliwia ona dostawcom usług zdrowia psychicznego nagrywanie sesji terapeutycznych (za zgodą pacjentów) i korzystanie z technologii AI do oceny takich czynników jak wzorce mowy i ton obu stron, aby lepiej zrozumieć, jak skutecznie prowadzić konwersację i jakie podejście przyjąć w różnych sesjach.

Etyczne i regulacyjne wyzwania w korzystaniu z AI

Mimo korzyści, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja (AI), istnieje również konieczność regulacji prowadzonych przez ludzi podczas korzystania z AI w usługach zdrowia psychicznego. Algorytmy AI mogą bowiem utrwalać uprzedzenia i stereotypy z danych, na których są trenowane. Dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia rygorystycznych przepisów, które ochronią prywatność i poufność pacjentów. Firmy, takie jak Lyssn, podejmują działania w celu zapewnienia ochrony danych, używając zaszyfrowanych transferów danych, uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz regularnych zewnętrznych audytów zgodności.

Innowacyjne podejście

AI oferuje innowacyjne podejście do opieki zdrowia psychicznego, jednak rozwiązania te muszą być wdrażane etycznie i z zachowaniem najwyższych standardów prywatności. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej zaangażowana w opiekę zdrowia psychicznego, implementacja, regulacja i kontrola AI stanie się niezbędna dla ochrony praw pacjentów i zapewnienia najwyższego standardu opieki.

Źródło: www.businessinsider.com

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!