Trzy kluczowe ryzyka dla amerykańskiej gospodarki według Mohameda El-Eriana

Ekonomista z Cambridge, Mohamed El-Erian, w swoim artykule w Project Syndicate, zwrócił uwagę na trzy kluczowe ryzyka, które mogą decydować o kierunku wzrostu gospodarczego USA w latach 2024-2025. Bez wątpliwości, powiedział, tego typu prognozy będą równie skomplikowane, jak te, które Wall Street przygotowywała dla lat 2023 i 2024. El-Erian zaznaczył, że mimo tych wyzwań, szanse na łagodne lądowanie amerykańskiej gospodarki są ciągle duże.

Polityka inflacyjna Rezerwy Federalnej

Pierwszym z ryzyk, na które zwraca uwagę El-Erian, jest polityka inflacyjna Rezerwy Federalnej. Czy uda jej się utrzymać inflację na poziomie 2%, czy też będzie musiała zaakceptować nieco wyższą wartość? Zdaniem ekonomisty, uporczywe dążenie do wyznaczonego celu może doprowadzić bank centralny do sytuacji, gdy wzrost gospodarczy zacznie spadać, zanim inflacja osiągnie zakładane 2%. Już pierwszy kwartał tego roku pokazuje symptomy takiej sytuacji - najnowsze dane wskazują na spadek PKB przy jednoczesnym wzroście inflacji, co budzi obawy o "stagflację".

Wydawanie pieniędzy przez nisko zarabiające gospodarstwa domowe

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wzrostu gospodarczego USA będzie wydawanie pieniędzy przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Chociaż konsumpcja w USA na ogół utrzymuje się na mocnym poziomie, to właśnie te najbiedniejsze segmenty społeczeństwa najbardziej odczuwają skutki pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Niskie oszczędności i rosnące długi stawiają te gospodarstwa w coraz trudniejszej sytuacji.

Zrównoważenie innowacji technologicznych i napięć geopolitycznych

Trzecim ryzykiem, na które zwrócił uwagę El-Erian, jest równowaga między innowacją technologiczną a napięciami geopolitycznymi. Jeśli USA uda się skutecznie wykorzystać nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy zrównoważona energia, gospodarka może odnotować wieloletni wzrost. Z drugiej strony, napięcia geopolityczne mogą wywołać niestabilność gospodarczą, na przykład poprzez wzrost cen ropy naftowej.

Liczne scenariusze

El-Erian podkreśla, że możliwe scenariusze rozwoju amerykańskiej gospodarki w najbliższych latach są liczne i złożone. Każdy z wymienionych przez niego czynników może mieć kluczowy wpływ na kształtowanie się sił ekonomicznych w przyszłości. Wszystkie te analizy pokazują, że nawet najbardziej doświadczeni ekonomiści nie są w stanie przewidzieć z dużą precyzją, jak potoczą się losy gospodarki.

Źródło: www.businessinsider.com

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!