Wpływ inflacji na dynamikę sprzedaży detalicznej

Analiza danych sprzedaży detalicznej jest kluczowym wskaźnikiem rynkowym, odzwierciedlającym zdrowie gospodarki. Dokładność pomiarów jest istotna, zwłaszcza gdy uwzględniamy inflację, co eliminuje wpływ wzrostu cen. W kwietniu 2024 roku wskaźnik sprzedaży detalicznej wzrósł o 4,1% rok do roku, co jest nieco niższe od oczekiwanego wzrostu o 5,1%.

Niezaspokojony apetyt na zakupy

Kolejny miesiąc z rzędu przynosi wzrost dynamiki rocznej sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Niemniej jednak wzrost ten jest wyraźnie niższy niż w marcu, gdzie dynamika roczna wyniosła 6,1%. Szczególnie zaskakujące jest to, że wyniki sprzedaży detalicznej na koniec 2023 roku również były słabe, mimo znacznego spadku inflacji. W kwietniu 2024 roku sprzedaż detaliczna spadła o 7,3% rok do roku w cenach stałych.

Potężny wpływ czynników sezonowych

Czynniki sezonowe mają istotny wpływ na dynamikę sprzedaży detalicznej. W porównaniu do marca 2024 roku sprzedaż detaliczna spadła o 1,8%. Może to być częściowo spowodowane efektem kalendarzowym, ponieważ Święta Wielkanocne, które przypadały w marcu, zazwyczaj zwiększają sprzedaż detaliczną, co nie miało miejsca w kwietniu. Pomimo wpływu sezonowości, sprzedaż detaliczna w kwietniu była niemal o 3,5% niższa niż w marcu.

Wzrost sprzedaży detalicznej po słabym 2023 roku

Dynamika sprzedaży detalicznej, po niekorzystnym 2023 roku, jest efektem kombinacji dwóch czynników: szybkiego wzrostu średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz znacznego spadku inflacji. To skutkowało wzrostem realnych dochodów Polaków już od prawie roku. Pomimo tego, że sytuacja finansowa konsumentów poprawia się, zachowują oni ostrożność przy zakupach i część środków przeznaczają na odbudowę oszczędności, które ucierpiały wskutek wysokiej inflacji w latach 2022-2023.

Kluczowy wskaźnik zdrowia gospodarki

Dynamika sprzedaży detalicznej jest kluczowym wskaźnikiem zdrowia gospodarki, który musi uwzględniać wpływ inflacji. Po słabym roku 2023 dynamika ta pokazała pewne postępy, choć nie na oczekiwanym poziomie. Klienci jednak okazali się bardziej ostrożni w swoim podejściu do zakupów, co może świadczyć o trudnościach gospodarczych.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!