Nissan Motor Co., Ltd ogłosił dzisiaj uruchomienie swojego nowego planu biznesowego "The Arc", mającego na celu wzrost wartości oraz wzmacnianie konkurencyjności i rentowności firmy. Plan koncentruje się na rozbudowie oferty produktowej, zwiększeniu elektryfikacji, wprowadzeniu nowych metod rozwoju i produkcji, wykorzystaniu nowych technologii oraz na korzystaniu ze strategicznych partnerstw w celu zwiększenia globalnej sprzedaży jednostkowej i poprawy rentowności.

"The Arc" ma służyć jako pomost między bieżącym planem transformacji biznesowej Nissan NEXT, a długoterminową wizją firmy, Nissan Ambition 2030. Plan podzielony jest na średnioterminowe cele na lata fiskalne 2024-2026 oraz średnio-długoterminowe działania, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku.

W ramach planu, Nissan planuje zwiększyć sprzedaż o dodatkowy milion jednostek w porównaniu do roku 2023 oraz osiągnąć marżę operacyjną na poziomie ponad 6% do końca roku 2026. Firma zamierza również wprowadzić na rynek 30 nowych modeli do roku fiskalnego, z czego 16 będzie zelektryfikowanych.

Nissan ma zamiar zwiększyć konkurencyjność EV, redukując koszty kolejnej generacji pojazdów elektrycznych o 30% oraz osiągając równość kosztów między EV a pojazdami ICE do roku fiskalnego 2030.

Plan obejmuje także rozwój strategicznych partnerstw w zakresie technologii, portfolio produktów i usług software'owych, a także dążenie do całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy na poziomie ponad 30% oraz odblokowanie potencjału dodatkowych przychodów na poziomie 2,5 biliona jenów do roku fiskalnego 2030.

Aby zapewnić wzrost rynkowy, Nissan realizuje dostosowaną strategię regionalną i przygotowuje się do przyspieszonego przejścia na EV, wspieranego zrównoważonym portfelem produktów elektrycznych i ICE, wzrostem sprzedaży na głównych rynkach oraz dyscypliną finansową. Planowane działania obejmują inwestycje, rozwój nowych modeli i odświeżenie obecnej oferty w kluczowych regionach, w tym w Amerykach, Chinach, Japonii czy Europie.

Konkurencyjność EV będzie wspierana przez nowe podejścia do rozwoju i produkcji, mające na celu uczynienie EV bardziej przystępnymi cenowo i zwiększenie rentowności. Wprowadzenie innowacji w bateriach, rozwój strategicznych partnerstw oraz dyscyplina finansowa mają na celu zapewnienie zrównoważonego, rentownego wzrostu i przygotowanie firmy do realizacji wizji Nissan Ambition 2030.

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!