Sztuczna Inteligencja: Potęga i przepisy

Choć sztuczna inteligencja otwiera przed światem ogromne możliwości, to dostrzega się również związane z nią potencjalne zagrożenia. Czy technologie tego typu powinny być regulowane? Unia Europejska postanowiła odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, podejmując działania w celu kontroli sztucznej inteligencji zgodnie z przyjętymi przepisami. Jaki jest efekt tej regulacji?

Pierwsza na świecie ustawa dotycząca AI

Rada Unii Europejskiej jako pierwsza na świecie ogłosiła ustawę dotyczącą sztucznej inteligencji - Akt AI. Jest on uznawany za przełomowy nie tylko dlatego, że Unia Europejska zapoczątkowała taką inicjatywę, ale przede wszystkim ze względu na unikalne przepisy dzielące technologie na cztery kategorie: oprogramowanie o wysokim ryzyku, technologie o ograniczonym wpływie, rozwiązania o minimalnym wpływie oraz systemy nieakceptowalne. Głównym celem tego podziału jest dostosowanie kar do potencjalnych szkód, jakie sztuczna inteligencja może wyrządzić.

Zasada podziału

Podział na cztery kategorie jest niezwykle istotny ze względu na bezpośrednie związki z ochroną obywateli. Ostatnia z tych kategorii, systemy nieakceptowalne, obejmuje technologie całkowicie zakazane na terenie państw członkowskich. Dotyczy to między innymi oprogramowania monitorującego lub szpiegującego ludność oraz technologii wykorzystujących dane wrażliwe. W Unii Europejskiej nie ma miejsca na akceptację takich systemów. Podział na kategorie jest kluczowy dla przypisania odpowiednich regulacji do różnych rozwiązań AI. Na przykład popularne czatboty są objęte przepisami dotyczącymi technologii o minimalnym wpływie. Natomiast technologie umożliwiające pobieranie wizerunków twarzy są zakazane, chyba że ich użycie służy walki z terroryzmem i uzyskało zgodę odpowiedniego sądu.

Ogłoszenie przepisów

Najnowsze przepisy ogłoszone przez Radę Unii Europejskiej zostaną wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie po 20 dniach od tego terminu. Warto jednak zaznaczyć, że nie zaczną one obowiązywać natychmiastowo na terenie krajów członkowskich. Proces wprowadzenia przepisów do praktyki w całej Unii Europejskiej potrwa około dwóch lat. Czy inne kraje podążają za Unią Europejską, która wyznacza nowe standardy? Pozostaje nam czekać na międzynarodową reakcję na regulacje dotyczące technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Źródło: geekweek.interia.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!