Rynek pracy w Polsce: Kwiecień przyniósł kolejny spadek bezrobocia

Po sezonowym wzroście na przełomie roku, bezrobocie w Polsce znowu spada. Kwiecień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy odnotowano tę tendencję. Wraz z powrotem do pomyślnych statystyk widać, że sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej stabilna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku miesiąca zaznaczyło, że od ponad 30 lat nie notowano lepszych wskaźników zatrudnienia.

Statystyka bezrobocia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec kwietnia 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,1%. Oznacza to, że 797,1 tys. osób aktywnie poszukiwało pracy. Te dane są jeszcze bardziej optymistyczne niż szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podawało liczbę bezrobotnych na poziomie 798,5 tys. osób. Co więcej, w kwietniu urzędy pracy wyrejestrowały 122 tys. osób z bezrobocia, z czego 64,3 tys. osób podjęło pracę, a reszta prawdopodobnie przeszła na emeryturę lub rentę. Mimo spadku bezrobocia, zauważalny jest wzrost liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy w kwietniu - wyniosła ona 96,9 tys., co jest większym wynikiem niż rok wcześniej (87,8 tys.).

Oferty pracy i zwolnienia grupowe

Nie tylko statystyki bezrobocia były optymistyczne. Również liczba oferowanych miejsc pracy wzrosła do 59,2 tys. w kwietniu, z 50,5 tys. w marcu. To więcej niż rok wcześniej, kiedy zgłoszono 56,9 tys. ofert. Dodatkowo liczba nowych miejsc pracy wyniosła 90,1 tys., co oznacza wzrost o 2 tys. w porównaniu do marca i aż o 8,8 tys. więcej niż w kwietniu 2023 roku. Wzrost miejsc pracy miał miejsce pomimo niepokojów związanych ze zwolnieniami grupowymi w wielu dużych firmach. Liczba zwolnień w kwietniu wyniosła 33 tys., co jest mniejszym wynikiem niż w marcu (33,6 tys.) i znacznie mniej niż w kwietniu 2023 roku (34,5 tys.). Pomimo tych wyzwań, rynek pracy wydaje się stabilny.

Optymizm na przyszłość

Dane za kwiecień 2024 roku jednoznacznie wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy w Polsce. Spadek bezrobocia i wzrost liczby ofert pracy to pozytywne zjawiska, które przynoszą optymizm na przyszłość polskiej gospodarki. Choć przed nami nadal stoją wyzwania, obecne tendencje zdecydowanie są powodem do zadowolenia.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!