Nowy program wsparcia dla elektrowni wiatrowych

Z programu "Moja elektrownia wiatrowa", prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), można otrzymać wsparcie finansowe na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych. Na pierwszy nabór przeznaczono budżet w wysokości 50 milionów złotych.

Reakcja konsumentów i rynku

Dorota Zawadzka-Stępniak, szefowa NFOŚiGW, zwróciła uwagę na konieczność obserwacji reakcji zarówno rynku, jak i konsumentów na wprowadzenie programu "Moja elektrownia wiatrowa". To właśnie te reakcje będą determinowały dalsze kierunki jego rozwoju oraz fundusze, które zostaną na niego przeznaczone. Podkreśliła, że chce zobaczyć, jaką popularność zdobędzie program i jakie będzie rzeczywiste zapotrzebowanie na tego typu instalacje.

Narzut technologiczny

Zawadzka-Stępniak poruszyła również kwestię zarzutów pojawiających się w kontekście programu. Niektórzy sceptycy zwracali uwagę na brak dostatecznie rozwiniętej technologii małych wiatraków w Polsce. W odpowiedzi na te wątpliwości szefowa NFOŚiGW podkreśliła, że istnieje grupa polskich producentów oferujących tego typu technologie. Choć nie są one jeszcze masowo wdrażane, taki program ma właśnie na celu stworzenie odpowiedniego rynku.

Warunki otrzymania wsparcia

Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych — właścicieli bądź współwłaścicieli domów lub lokali mieszkalnych, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjent będzie musiał sfinansować inwestycję z własnych środków, a następnie złożyć wniosek o refundację kosztów. Zasady dofinansowania przewidują dotację do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację o mocy od 1 kW do 20 kW.

Energia na własne potrzeby

Inicjatywa wspierania mikroelektrowni wiatrowych stanowi istotny krok w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Chociaż technologia ta nie jest jeszcze powszechnie stosowana, program NFOŚiGW ma na celu stworzenie odpowiedniego rynku dla tego rodzaju rozwiązań. Dzięki temu zarówno producenci technologii, jak i konsumenci będą mogli korzystać z możliwości samodzielnego wytwarzania energii na własne potrzeby.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!