Aktualizacja polityki Airbnb

Znana amerykańska firma zajmująca się wynajmem wakacyjnym - Airbnb, wprowadza aktualizację swojej polityki dotyczącej anulowania rezerwacji i zwrotów pieniędzy. Nowe zasady, które zaczną obowiązywać od 6 czerwca, dotyczą niespodziewanych i istotnych zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe.

Najważniejsze informacje o nowych wytycznych

Podstawowe zasady anulowania rezerwacji i zwrotów pieniędzy będą obejmować "oficjalnie ogłoszone wyjątki stanów zdrowia publicznego i epidemie", z wyjątkiem chorób endemicznych, takich jak grypa czy COVID-19. Przewidują również sytuacje takie jak ograniczenia w podróżowaniu wydane przez rząd, poważne awarie podstawowych usług, działania militarne oraz katastrofy naturalne.

Klęski żywiołowe a rezerwacje

W przypadku katastrof naturalnych Airbnb zaznacza, że "warunki pogodowe lub zdarzenia naturalne, które są na tyle powszechne, że można je przewidzieć w danym miejscu - na przykład huragany występujące podczas sezonu huraganów na Florydzie - są uwzględniane jedynie wtedy, gdy prowadzą do innego wydarzenia, które podlega polityce zwrotów i uniemożliwia wykonanie rezerwacji, jak na przykład obowiązkowa ewakuacja lub znaczące zakłócenia w podstawowych usługach."

Ograniczenia polityki anulowania

Jest jednak kilka przypadków, które nie są uwzględnione w polityce, takich jak nagła choroba czy zobowiązania wojskowe. Ponieważ polityka anulowania i zwrotów nie uwzględnia wszystkich sytuacji awaryjnych, Airbnb zaleca gościom zakup ubezpieczenia podróżnego.

Podsumowanie

Zaktualizowana polityka anulowania i zwrotów w Airbnb została opracowana z myślą o globalnej społeczności użytkowników platformy. Firma dąży do zapewnienia klarownych wytycznych dotyczących warunków, w których można dokonać anulowania rezerwacji i uzyskać zwrot pieniędzy, aby zapewnić uczciwość i spójność działań.

Czytaj oryginalny artykuł na Business Insider

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!