Banki pod presją

Chiny zmierzają w kierunku kryzysu na rynku nieruchomości, który zaczyna wyraźnie wpływać na największe banki w kraju. W obliczu wzrostu liczby niespłacanych kredytów Pekin zaczyna apelować o zwiększenie finansowania dla deweloperów nieruchomości uznanych za "białą listę". Pomimo obaw związanych z kryzysem, banki zapewniają, że posiadają wystarczającą pulę rezerwową do zarządzania ryzykiem.

Wzrost nieudanych pożyczek

W 2023 roku nieudane pożyczki u czterech największych banków Chin wzrosły o 10,4%, osiągając poziom 1,23 biliona juanów chińskich (około 155 miliardów dolarów), w porównaniu do 1,117 biliona juanów w 2022 roku. Analizę przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wyników finansowych banków, które zostały opublikowane w tym tygodniu przez Nikkei. Pomimo zwiększonego nacisku na marże związanego z kryzysem nieruchomości, banki wciąż osiągają zyski.

Rząd apeluje o pomoc finansową

Mimo trudności rząd chiński zaapelował do banków o zwiększenie finansowania dla deweloperów nieruchomości znajdujących się na "białej liście". Kryzys w sektorze nieruchomości w Chinach trwa od drugiej połowy 2021 roku, kiedy to problemy z płynnością finansową Evergrande, drugiego co do wielkości dewelopera w kraju, stały się widoczne. Wiele firm deweloperskich w Chinach napotkało podobne trudności, co spowodowało opóźnienia w spłacie zobowiązań, wywołując obawy o możliwe dalsze rozprzestrzenianie się kryzysu, zarówno w Chinach, jak i na arenie międzynarodowej.

Optymizm chińskich banków w obliczu ryzyka

Pomimo wzrostu niespłaconych pożyczek, chińskie banki zapewniają, że posiadają wystarczające rezerwy, aby przetrwać obecną sytuację i skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów dla deweloperów nieruchomości, zgodnie z analizą Nikkei.

Podsumowanie

Chociaż sektor nieruchomości w Chinach boryka się z kryzysem, największe banki w kraju zapewniają, że są w stanie sprostać wyzwaniom. W celu wsparcia sektora rząd w Pekinie namawia banki do zwiększenia finansowego wsparcia dla deweloperów z "białej listy". Mimo obaw chińskie banki są zdeterminowane do kontrolowania ryzyka związanego z pożyczkami dla deweloperów.

Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!