Grupa Boryszew likwiduje jedną ze spółek zależnych

Tym razem tydzień okazał się gorszy dla pracowników Grupy Boryszew, jednej z czołowych polskich firm przemysłowych specjalizującej się w produkcji komponentów samochodowych, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Decyzję, która zaskoczyła opinie publiczną, podjął zarząd Alchemii, jednej ze spółek zależnych Boryszewa.

Smutne wieści z Opolszczyzny

Zarząd Alchemii podjął decyzję o likwidacji oddziału spółki Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, na Opolszczyźnie. Decyzja ta spotkała się z zaskoczeniem wielu osób, zwłaszcza biorąc pod uwagę transparentność i szczerość, z jaką władze Alchemii komunikowały powody tego kroku. Wydaje się, że lista problemów, które doprowadziły do tej decyzji, jest znacząca.

Otwartość w komunikacji

Według zarządu Alchemii głównymi powodami decyzji o likwidacji oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, na Opolszczyźnie, były przewidywana utrata zdolności konkurencyjności na rynku, związana z przestarzałą technologią produkcyjną oraz wysokimi kosztami utrzymania działalności. Dodatkowo zarząd wskazał na prognozowany stały wzrost tych kosztów oraz nieuzasadnione technologicznie i ekonomicznie zwiększenie nakładów na remonty i modernizację produkcji. Władze firmy podkreśliły, że korzyści ekonomiczne wynikające z likwidacji majątku oddziału są przewidywane jako bardziej opłacalne w porównaniu do utrzymania działalności produkcyjnej.

Konsekwencje likwidacji

Likwidacja oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem będzie miała znaczące konsekwencje nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale również dla całej społeczności lokalnej. Aktualnie nieznana jest liczba osób, które stracą pracę w wyniku tej decyzji. Jest to niezwykle smutne przypomnienie o potrzebie ciągłego dostosowywania się do warunków rynkowych, które są nieodzownym elementem funkcjonowania w gospodarce rynkowej.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!