Bliżej stagflacji? O czym mówią dane z USA

Spowolnienie wzrostu gospodarczego i rosnąca inflacja w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na groźbę stagflacji - czyli sytuacji, gdy gospodarka staje w miejscu lub maleje, a jednocześnie ceny towarów i usług rosną. To jeden z najtrudniejszych scenariuszy dla gospodarki. Alarm wzbudziło przede wszystkim zwalniające tempo wzrostu PKB oraz zaskakująco wysoka inflacja. O sytuacji na gospodarczym froncie w USA rozmawiali Jeffrey Roach, główny ekonomista LPL Financial, oraz Mike Reynolds, wiceprezydent ds. strategii inwestycyjnych w Glenmede. Zgodzili się oni co do kluczowej roli, jaką w potencjalnej stagflacji odegrałaby polityka monetarna.

Tabu dla bankierów centralnych: stagflacja

Groźba stagflacji, czyli sytuacji, w której doświadczamy zarówno wysokiej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej, pojawiła się po ogłoszeniu danych za pierwszy kwartał bieżącego roku. PKB USA rosło w tym czasie zaledwie o 1,6% w skali rocznej, co oznacza znaczne spowolnienie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów. Ponadto, wynik ten był znacznie poniżej prognoz, które przewidywały wzrost na poziomie 2,5%. Zaskoczeniem była też inflacja, która wzrosła do 2,8%, podczas gdy konsensus zakładał oczekiwanie na poziomie 2,7%.

Co dalej z gospodarką USA?

Jednym z osób, które publicznie ostrzegają przed stagflacją, jest CEO JPMorgan, Jamie Dimon. Jako przykład często przywołuje lata 70., kiedy niski wzrost gospodarczy i dwucyfrowa inflacja doprowadziły do recesji w USA. Dimon przewiduje, że podobny scenariusz może się powtórzyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Także Jeffrey Roach i Mike Reynolds zauważają, że determinującym czynnikiem będzie polityka monetarna. W ich opinii, jeżeli amerykański bank centralny zdecyduje się na podtrzymanie wysokich stóp procentowych, możemy spodziewać się konsekwencji już w 2025 roku.

Hedging ryzyka

Mike Reynolds zaleca inwestorom rozważenie zmniejszenia ekspozycji na akcje i zwiększenie zaangażowania w obligacje, choć cała strategia będzie zależała od przyszłego ryzyka inflacyjnego. Alternatywne inwestycje mogą stanowić pewne zabezpieczenie przed potencjalną stagflacją.

Obserwacja polityki monetarnej

Obecnie stagflacja jest jedynie odległą możliwością i tę groźbę mogą zażegnać kolejne raporty lub rewizja danych dotyczących PKB. Wszakże, historia uczy nas, że rosnąca inflacja i spowolnienie gospodarcze mogą prowadzić do bardzo trudnej dla gospodarki sytuacji, jaką jest stagflacja. Dlatego warto śledzić raporty gospodarcze z USA i bacznie obserwować politykę monetarną prowadzoną przez Fed.

Źródło: www.businessinsider.com

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!