Zarządzanie AI w rządzie USA: nacisk na etykę i przejrzystość

W związku z rosnącą rolą sztucznej inteligencji (AI) w różnych dziedzinach życia, rząd USA zdecydował się na ważny krok w celu zapewnienia etycznego i transparentnego wykorzystania tej technologii. Wszystkie federalne agencje są zobowiązane do zatrudnienia głównego specjalisty ds. AI, a ich systemy oparte na sztucznej inteligencji muszą być wolne od szkodliwych efektów dla społeczeństwa.

Specjaliści ds. AI na czele federalnych agencji

Administracja Bidena zamierza wzmocnić personel ds. AI we wszystkich federalnych agencjach, planując zatrudnić do lata 100 profesjonalistów z tej dziedziny. Każda federalna agencja musi zatrudnić głównego specjalistę ds. AI, który będzie nadzorować etyczne i transparentne wykorzystanie AI - ogłosiło Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu (OMB).

AI a bezpieczeństwo społeczeństwa

Agencje muszą udowodnić, że narzędzia AI, których używają, nie szkodzą społeczeństwu. Jeśli nie są w stanie tego zrobić, muszą natychmiast zaprzestać korzystania z AI. Wiceprezydent Kamala Harris wyjaśniła, na przykład, że "Jeżeli Departament ds. Weteranów chciałby wykorzystywać AI w szpitalach VA do pomocy lekarzom w diagnozowaniu pacjentów, musiałby najpierw wykazać, że AI nie daje wyników obciążonych rasowym uprzedzeniem".

Kierunki polityki AI

Nowa polityka wprowadza również szereg wytycznych, które federalne agencje muszą przyjąć do końca roku. Wśród tych wytycznych znajduje się publikacja rocznego raportu dotyczącego wykorzystania AI, udostępnienie wszelkiego rządowego kodu AI, który jest wykorzystywany, oraz zapewnienie, że nadzór nad wszystkimi narzędziami AI sprawuje człowiek. Rozwój kadry rządowej w zakresie AI stanowi najnowszy element planu Bidena dotyczącego AI, który rozpoczął się od wykonanego w październiku rozporządzenia wykonawczego dotyczącego polityki transparentności wokół tej dynamicznie rozwijającej się technologii.

Podsumowanie

Decyzja o wzmocnieniu kompetencji AI we wszystkich federalnych agencjach świadczy o rosnącym znaczeniu tej technologii i potrzebie jej odpowiedniego zarządzania. Jest to krok w stronę bardziej etycznego i przejrzystego wykorzystania AI, które jednocześnie podkreśla rolę człowieka jako końcowego decydenta. To także wyraz zaangażowania rządu USA w zapewnienie, że narzędzia AI nie tylko usprawniają działanie agencji, ale przede wszystkim szanują prawa i dobro obywateli.

Przeczytaj oryginalny artykuł na Business Insider

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!