Ogromna kara

W 2022 roku, w wyniku błędu handlowego, bank Citigroup został ukarany grzywną w wysokości 78 milionów dolarów. Ten tak zwany "fat-finger" spowodował chwilową gwałtowną wyprzedaż na europejskiej giełdzie akcji.

Błąd spowodował krótkotrwały krach na giełdzie

W maju 2022 roku trader Citigroup notowany w Londynie popełnił błąd, wprowadzając o jedno zero za dużo podczas transakcji, co spowodowało pięciominutową wyprzedaż na indeksie OMX w Sztokholmie. Wartość rynkowa spadła chwilowo o 322 miliardy dolarów. Jak podaje Bloomberg, transakcja miała na celu zabezpieczenie ekspozycji banku na MSCI World Index. Zamiast wykonać transakcję o wartości 58 milionów dolarów, trader przypadkowo wprowadził 58 milionów do pola ilości, co skutkowało transakcją na ogromną kwotę 444 miliardów dolarów. Ten błąd, znany jako "fat-finger", doprowadził do nałożenia na Citigroup grzywny w wysokości 78 milionów dolarów.

Sytuacja zmusiła do działania systemy Citigroup

Systemy handlowe Citigroup zareagowały na błąd, aktywując alarmy i powstrzymując dużą część transakcji, jednak nie udało się uniknąć wszystkiego. Transakcje o wartości około 1,4 miliarda dolarów zostały zrealizowane, co wywołało lawinową sprzedaż europejskich akcji na różnych giełdach. Brytyjski regulator bankowy (UKB) przeprowadził dochodzenie w sprawie tego błędu i nałożył na Citigroup karę w wysokości 78 milionów dolarów.

Reakcja Banku Anglii

Nikt nie jest doskonały. Jednakże, jak podkreśla Bank Anglii, kara towarzysząca błędowi handlowemu została nałożona z powodu braku reakcji ze strony funkcji ryzyka banku, które powinny monitorować transakcje w czasie rzeczywistym. Ostatecznie błąd został zidentyfikowany przez tradera dopiero po około 15 minutach od jego popełnienia. 78 milionów dolarów grzywny nałożonej przez brytyjskich regulatorów oraz 50 milionów dolarów strat poniesionych przez Citigroup złożyły się na łączne straty firmy wynoszące około 130 milionów dolarów.

Ostrzeżenie dla inwestorów

Historia ta stanowi ostrzeżenie dla inwestorów i instytucji finansowych na całym świecie. Jeden prosty błąd, tzw. "fat finger", może prowadzić do katastrofalnych skutków finansowych. W przypadku Citigroup ten błąd przyniósł bankowi ogromne straty finansowe, zarówno z powodu samej transakcji, jak i nałożonej kary. Jest to mocne przypomnienie, jak ważne jest, aby systemy i procedury kontroli ryzyka były stale monitorowane i ulepszane, aby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Źródło: www.businessinsider.com

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!