Spłacanie zobowiązań – kwestia pokoleniowej mentalności?

Różne pokolenia obywateli naszego kraju charakteryzują się odmiennym stylem życia oraz podejściem do finansów. To, jak traktują kredyty, spłacają zobowiązania i jakie znaczenie przypisują zadłużeniu, jest w dużej mierze kształtowane przez specyfikę danego pokolenia. Ciekawe spostrzeżenia na ten temat można znaleźć w najnowszym raporcie KRD.

Zetki, Ypsilony, Xy i Baby Boomers – kto jak się zadłuża?

Pierwsze pokolenie, o którym mowa w raporcie, to tzw. Zetki, czyli osoby urodzone po 1995 roku. Zetki, podobnie jak młodsi przedstawiciele generacji Y (urodzeni w latach 1980-1995), są skłonni do kupowania rzeczy, na które ich nie stać, często z powodu presji społecznej. Problemem u młodszego z tych pokoleń jest jednak nie tyle samo zadłużanie się, ile podejście do konsekwencji. Jak podkreśla prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, Jakub Kostecki, młodzi nie do końca rozumieją zasady zawierania umów kredytowych i często ignorują windykatorów.

Zakupy na raty, kredyty i windykacja

Podobne, choć bardziej dramatyczne, problemy dotykają starsze pokolenia. Generacja X (urodzeni w latach 1965-1979) traktuje spłacanie zobowiązań poważnie, jednak często wpada w spiralę zadłużenia. Choć są świadomi konsekwencji związanych z brakiem regulacji zobowiązań, nie zawsze potrafią poradzić sobie z narastającym długiem. Najstarsze pokolenie, tzw. Baby Boomers, jest zdecydowanie najbardziej odpowiedzialne. Dla nich regulowanie długów to kwestia honoru jednak z powodu problemów zdrowotnych nie zawsze są w stanie spłacać swoje zobowiązania na czas.

Zadłużenie Polaków – na co możemy sobie pozwolić?

Na podstawie raportu KRD wynika, że zadłużenie Polaków przekracza 45 mld zł. Tylko co piąty Polak rozpoczął 2024 rok bez długów. Pokazuje to, jak duże znaczenie dla odpowiedzialnego zarządzania finansami ma edukacja finansowa, niezależnie od pokolenia.

Edukacja finansowa

Podejście do zadłużania się i spłacania zobowiązań różni się między pokoleniami. Presja społeczna, niewystarczająca wiedza finansowa oraz problemy zdrowotne to tylko niektóre z przyczyn, dla których Polacy popadają w długi. Stałym elementem w tej mozaice pozostaje konieczność edukacji finansowej, która mogłaby pomóc w unikaniu takich problemów. W tak skomplikowanym świecie finansowym, jak dzisiejszy, edukacja finansowa jest fundamentem odpowiedzialnej gospodarki.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!