Wprowadzanie nakrętek zintegrowanych: konsekwencje dla polskiej branży mleczarskiej

W polskim sektorze mleczarskim ostatnio pojawiło się wiele napięć. Wprowadzenie zintegrowanych nakrętek na opakowania mleczne, choć wydaje się prostą i niewielką zmianą, dla tak dużego producenta, jak Mlekpol wiąże się z ogromnymi kosztami. "Na zintegrowaną nakrętkę wydaliśmy już 30 mln zł. Musieliśmy modernizować maszyny, a niektóre trzeba było wymienić całkowicie" – mówił Tadeusz Mroczkowski, prezes Mlekpolu. Firma, będąca jednym z pierwszych graczy na rynku wprowadzających tę zmianę, napotkała liczne komplikacje.

Koszty i reakcje rynku

Jako prezes jednego z liderów rynku mleczarskiego, Mroczkowski podkreśla frustrację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, związaną ze zmianą nakrętek. Mimo prób wyjaśnienia swoim klientom konieczności wprowadzenia nowego systemu, wielu z nich było zirytowanych, zwłaszcza ci, którzy chcieli brać udział w zbiórkach charytatywnych polegających na zbieraniu nakrętek. "Firma starała się przekonać do słuszności tej regulacji, ale zabrakło stosownych kampanii społecznych po stronie regulatora" - podkreśla prezes Mlekpolu.

Restrykcje regulacyjne a konkurencja rynkowa

Mroczkowski zauważa również, że polska branża mleczarska zaczyna tracić swoją konkurencyjność na tle innych państw spoza UE, głównie ze względu na restrykcyjne regulacje. Mlekpol jest jednym z wielu polskich producentów, którzy zmagają się z poważnymi kosztami wynikającymi z implementacji nowych przepisów. "Nie jesteśmy konkurencyjni na świecie. Zostaliśmy daleko w tyle" - przyznał prezes.

Problem certyfikacji zrównoważonej żywności

Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, podkreśla, że już za dwa lata wejdą w życie nowe unijne wymogi dotyczące certyfikacji zrównoważonej żywności. Wyraża obawy, czy polscy producenci będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Certyfikacja jest szczególnie trudna ze względu na obecny miks energetyczny w Polsce i brak odpowiednich regulacji prawnych.

Jedno z wielu wyzwań

Wprowadzenie zintegrowanych nakrętek to tylko jedno z wielu wyzwań, z jakimi boryka się obecnie polska branża mleczarska. Rośnie presja na zrównoważoną produkcję, co wymaga inwestycji i dostosowania się do nowych wymogów regulacyjnych. Tymczasem producenci, tacy jak Mlekpol, muszą radzić sobie z kosztami takich zmian i utrzymaniem swojej konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!