Obniżki i podwyżki cen na działach polskich rolników

Na rynku hurtowym w Broniszach notujemy znaczne spadki cen owoców i warzyw. Średnia cena kilograma krajowych pomidorów malinowych wynosi teraz tylko 5 zł, co stanowi obniżkę o 3 zł na kilogramie w porównaniu z sytuacją sprzed roku. To jednak nie koniec niespodzianek, jakie przynosi nam rynek.

Największe spadki cen dotyczą importowanych czereśni

Według zebranych danych z Bronisz najbardziej znaczące obniżki cen odnotowano w przypadku importowanych czereśni. W porównaniu do ceny 45 zł za kilogram sprzed roku obecnie za te owoce średnio płaci się tylko 18 zł. Niemniej jednak nie brakuje ofert, gdzie sprzedawcy żądają nawet 60 zł za kilogram. Z drugiej strony, można również znaleźć sprzedawców, którzy akceptują cenę zaledwie 13 zł za kg.

Obniżki cen obejmują również cebulę i truskawki

Ceny cebuli również wykazują tendencję spadkową. Obecna cena 2 zł za kilogram jest o ponad połowę niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo wiele osób ucieszy informacja o obniżce cen truskawek. Pomimo tego, że uliczni handlarze oferują je za 18 zł za kilogram, warto zauważyć, że oczekują na tym aż 100-procentowego zysku. Średnia cena truskawek na Broniszach wyniosła bowiem 9 zł, co oznacza spadek o 45,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Ceny niektórych produktów jednak rosną

Pomimo ogólnej tendencji spadkowej cen na rynku, nie wszystkie produkty tanieją. Spośród 108 produktów rolnych na Broniszach, tylko 40 z nich odnotowało spadek cen w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto zauważyć, że ceny 43 produktów wzrosły, a dla pięciu z nich wzrost przekroczył nawet 70 proc. w porównaniu rocznym. Szczególnie istotnym przykładem jest cena ziemniaków krajowych, która wzrosła z 1 zł 33 gr za kilogram rok temu do obecnych 2 zł 40 gr, co stanowi wzrost o aż 80,5 proc.

Dynamiczne zmiany

Podsumowując, rynek owoców i warzyw w Polsce ulega dynamicznym zmianom, które nie zawsze są korzystne dla konsumentów. Niemniej jednak obserwujemy znaczne obniżki cen niektórych produktów, takich jak pomidory malinowe czy czereśnie, co z pewnością wpłynie pozytywnie na nasze domowe budżety. Jednocześnie musimy jednak być świadomi podwyżek cen innych produktów, takich jak ziemniaki. Wszystko to podkreśla wagę bieżącej analizy rynku, co pozwoli nam odpowiednio dostosować nasze zakupy do zmieniającej się sytuacji.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!