Wielka inwestycja w bezpieczeństwo Polskiego Wschodu

Szef rządu poinformował o nowym projekcie dotyczącym zabezpieczenia wschodniej granicy Polski, mającym kryptonim "Tarcza Wschód". Ogłoszenie planów nastąpiło podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź rządu na rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem kraju, wymagającym nowych inwestycji w infrastrukturę obronną.

Niezłomna brama na Wschodzie

"Wybraliśmy drogę inwestycji w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w niezawodną wschodnią granicę, alokując na ten cel 10 miliardów złotych. Rozpoczynamy ambitny projekt budowy bezpiecznej granicy, obejmujący systemy fortyfikacji oraz modelowanie terenu, uwzględniający kwestie środowiskowe, które uczynią tę granicę nieprzekraczalną dla potencjalnych zagrożeń" - te słowa padły z ust szefa rządu podczas ceremonii.

Wypełnienie obowiązków wobec NATO

"Wdrażając ten projekt, Polska spełnia swoje zobowiązania wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, działając w celu odstraszania potencjalnych zagrożeń i obrony naszego terytorium. Jest to istotne w kontekście naszej roli jako kluczowego państwa na wschodniej flance NATO" - takie przemyślenia przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Umocnienia na granicy z Białorusią i Rosją

W ramach tej inwestycji planowane jest wzniesienie fortyfikacji, umocnień oraz w niektórych obszarach zalesienie terenu, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Projekt obejmie całą granicę Polski zarówno z Białorusią, jak i Federacją Rosyjską. Wicepremier i minister obrony narodowej podkreślił, że dodatkowe 10 mld zł przeznaczone na ten cel stanowią znaczące wsparcie dla obronności kraju.

Poważny krok

Projekt "Tarcza Wschód" stanowi poważny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa wschodnich rubieży Polski. Decydująca inwestycja w wysokości 10 mld zł przyczyni się do stworzenia nieprzekraczalnej bariery dla potencjalnych zagrożeń. W ten sposób Polska wypełnia swoje obowiązki jako ważny członek wschodniej flanki NATO, zapewniając skuteczną obronę i odstraszając potencjalnych agresorów.

Źródło: businessinsider.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Link został skopiowany!